All for Joomla All for Webmasters
Cart empty
Results 1 - 15 of 45

VGA-Card Đồ Họa

770.000 VNĐ
Base price: 770.000 VNĐ
Giá Bán: 770.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
6.480.000 VNĐ
Base price: 6.480.000 VNĐ
Giá Bán: 6.480.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
not_available.gif

Echelon GTX950-O2G

- Xung máy 1329 MHz cho hiệu năng cao hơn và trải nghiệm ...

5.216.000 VNĐ
Base price: 5.216.000 VNĐ
Giá Bán: 5.216.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
2.991.000 VNĐ
Base price: 2.991.000 VNĐ
Giá Bán: 2.991.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
2.640.000 VNĐ
Base price: 2.640.000 VNĐ
Giá Bán: 2.640.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
5.399.000 VNĐ
Base price: 5.399.000 VNĐ
Giá Bán: 5.399.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
not_available.gif

STRIX GTX1080-A8G-GAMING

- Xung máy 1835 MHz cho hiệu năng và trải nghiệm chơi game ...

19.250.000 VNĐ
Base price: 19.250.000 VNĐ
Giá Bán: 19.250.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
1.030.000 VNĐ
Base price: 1.030.000 VNĐ
Giá Bán: 1.030.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
11.981.000 VNĐ
Base price: 11.981.000 VNĐ
Giá Bán: 11.981.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
not_available.gif

STRIX-GTX980TI-DC3OC-4GD5

- Xung tăng cường GPU 1317MHz trong chế độ OC với tốc độ bộ ...

16.500.000 VNĐ
Base price: 16.500.000 VNĐ
Giá Bán: 16.500.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
3.630.000 VNĐ
Base price: 3.630.000 VNĐ
Giá Bán: 3.630.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
3.025.000 VNĐ
Base price: 3.025.000 VNĐ
Giá Bán: 3.025.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
22.128.000 VNĐ
Base price: 22.128.000 VNĐ
Giá Bán: 22.128.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
not_available.gif

STRIX GTX1080-O8G-GAMING

- Xung máy 1936 MHz cho hiệu năng và trải nghiệm chơi game ...

21.099.000 VNĐ
Base price: 21.099.000 VNĐ
Giá Bán: 21.099.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg:
1.692.000 VNĐ
Base price: 1.692.000 VNĐ
Giá Bán: 1.692.000 VNĐ
Variant price modifier:
Salesprice with discount:
Discount:
Price / kg: