Ask a question

Thiết bị Logitech nhận/truyền âm thanh qua Bluetooth

Thiết bị nhận tín hiệu âm thanh từ các thiết bị khác thông qua Bluetooth và chuyển thành tín hiệu dây.
BT WL Adapter
Characters written: